Zeker zijn van een eerlijk loon

Zeker zijn van een eerlijk loon

Onze gemeente, onze regio biedt veel werkgelegenheid. In de belangrijke sectoren Agri-business/logistiek en toerisme komen er voortdurend banen bij. Dat biedt kansen om de ambities op het gebied van werk bij te stellen: werk voor iedereen. Voor wie kan werken is er werk. Waar nodig met extra begeleiding of financiële ondersteuning voor de werkgever. De gemeente blijft investeren in een goede relatie met bedrijven, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijs. De arbeidsmarktregio Limburg-noord en daarbinnen Horst aan de Maas, als koploper voor werkgelegenheid en een gering aantal inwoners in een bijstandsuitkering. Een haalbare ambitie als we buiten gebaande wegen durven denken en doen. Met onze partners en binnen samenwerkingsverbanden als Gezondste Regio 2025, O2, Baanwijs, Agro leeft, toerisme in de Peelbergen, werken we aan een krachtig verbond tussen onderwijs en werk.

De mogelijkheden voor beschut werk blijven in samenwerking met de sociale werkvoorziening (NLW) voor inwoners laagdrempelig en passend aanwezig. Als betaald werk, om redenen, niet mogelijk blijkt zetten we in op een waardevolle maatschappelijke activiteit. Iedereen mag namelijk meedoen en zijn/haar talenten ontdekken en benutten. We leggen daarvoor verbindingen met maatschappelijke partners, verenigingen, culturele instellingen.

 1. De gemeente realiseert zonder treuzelen haar taakstelling door aanstelling van mensen vanuit de banenafspraak.
 2. Werkgeversdienstverlening wordt creatiever en effectiever.
 3. In diverse sectoren waaronder, zorg en bouw zien we grote personeelstekorten. Beleid en aanpak maken de match tussen behoefte van de markt en de talenten van mensen.
 4. We zijn actief samenwerkingspartner in Gezondste Regio 2025, samen met onderwijs, ondernemers en inwoners.
 5. Bedrijven en organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen ondersteunen en belonen we.
 6. Bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt is er speciale aandacht voor 55+ ers en nieuwkomers.
  Onzekere stappen zetten vanuit WW of bijstand wordt gestimuleerd door tijdelijk een veilige financiële basis te garanderen.
 7. Jongeren komen niet langdurig in een uitkeringssituatie.
 8. Niet uitkeringsgerechtigde thuiszittende jongeren worden opgespoord en gestimuleerd stappen te zetten naar een zelfstandige toekomst.
 9. We starten een experiment met het basisinkomen.
 10. Bij aanbestedingen reserveren we 5% voor innovatie/duurzaamheid/social return.