Gemeente, open en eerlijk

Gemeente, open en eerlijk

In het bestuur en de politiek gaat het om inhoudelijke afwegingen en vooral ook om de omgang met inwoners. Inwoners van Horst aan de Maas moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente goed wordt bestuurd. Laagdrempelige en eenvoudige procedures zorgen ervoor dat onze inwoners en bedrijven snel en goed worden geholpen. Deskundige en betrokken toegang tot  ondersteuning en zorg. Meedenkend en flexibel naar (zorg)inwonerinitiatieven. Duidelijk en kordaat bij handhaving van regels.

Horst aan de Maas is financieel gezond, dat moeten we zo houden waarbij soms duurzame investeringen voor de baat gaan, we lef blijven tonen om ruimte te geven aan innovatie. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever, mantelzorg en werk zijn gezond te combineren, talenten krijgen kansen, eigen initiatief wordt gestimuleerd en slimme samenwerking wordt gerealiseerd.

Democratie van de straat

De huidige politiek is voor mensen een ver-van-mijn-bed-show. De kloof tussen betrokken burgers en de overheid lijkt steeds dieper te worden. Het is een taak en uitdaging voor de gemeente, de overheid die het dichtst bij de inwoner staat, met een creatieve en aansprekende aanpak deze kloof te dichten. Als het aan de PvdA ligt zetten we daarbij enerzijds in op democratie van de straat, introduceren we de burgerbegroting en starten intern projecten (als  “gast van de raad”) waarin inwoners in de politieke keuken kunnen kijken. Inspreken tijdens raads- en commissievergaderingen wordt ook mogelijk van huis uit. De vergaderstructuur wordt eenvoudig, efficiënt, met ruimte voor debat en heldere mogelijkheden voor beginspraak .

 1. De samenleving wordt actief betrokken bij het profiel voor een nieuwe burgemeester.
 2. De jaarlijkse jongerendag in het gemeentehuis “zinnige zaken”, is een goed voorbeeld dat we doorzetten en op nieuwe manieren voor kinderen en jeugdigen uitbreiden.
 3. We bieden jaarlijks een cursus politiek actief aan.
 4. We voeren actief beleid voor meer vrouwen in de politiek.
 5. Op eigentijdse en begrijpelijke manier wordt duidelijk gemaakt waar de gemeente aan werkt en waar het geld aan besteed wordt.
 6. Wij introduceren de burgerbegroting.
 7. Investeringen dienen substantieel bij te dragen aan werkgelegenheid, duurzaamheid, slim samengebruik , of de oplossing van belangrijke knelpunten.
 8. Van inwoners wordt eigenaarschap gevraagd en geleverd in mantelzorg, buurtbeheer, verenigingsleven etc. De PvdA vindt dat daarom belastingen slechts met inflatiepercentage  moeten stijgen.
 9. Belastingen worden zo verdeeld dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 10. Het digitaal burgerpanel wordt uitgebreid en krijgt een rol bij nieuw beleid.
 11. We experimenteren met een gelote burgerraad die gedurende een jaar actief geïnformeerd wordt over lopende kwesties en om haar mening gevraagd wordt.
 12. De gemeente communiceert in heldere taal en heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor anderstaligen en laaggeletterden.
 13. De gemeentelijke dienstverlening wordt eenvoudig en inwonervriendelijk.
 14. Het gemeentehuis wordt een actieve samenwerkplaats. Met ruimte voor samenwerkingspartners in het gebouw.