Ruimte voor kunst en cultuur

Cultuur draagt bij aan het imago van een gemeente en vertelt over de lokale identiteit.  Zelfontplooiing, beleving, inspiratie en meedoen zijn kernwaarden. Activiteiten in diverse dorpen geven aan dat er behoefte is oude waarden en nieuwe cultuuruitingen te beleven. Kunstenaarsdorp Broekhuizen bruist en borrelt , het Witte Dame festival in Grubbenvorst neemt ons mee terug in de tijd en Hegga Metamorfosa zorgt al enkele jaren voor een creatieve en energieke slinger aan het Tuuteriek Hegelsom. De (kleinschalige) toeristische bedrijvigheid is een belangrijke motor van creativiteit en cultuur. Arrangementen, kunstroutes, workshops en bijzondere uitspanningen verrijken onze gemeente, voor inwoner en gast.  Genoeg animo voor kunst met de grote en de kleine K, de kruisbestuiving maakt ons enthousiast.

De gemeente is aan zet een lange termijn visie op kunst en cultuur vast te stellen en concrete ondersteuning te bieden. Dat wordt gemist. Huidig cultuurbeleid is te vrijblijvend en niet structureel. Voor de Partij van de Arbeid zijn speerpunten: verhogen van cultuurparticipatie door jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Aandacht voor infrastructuur van podiumkunsten / evenementen. Sterkere koppeling tussen toerisme en cultuur. Aandacht voor cultuureducatie.

Lokale omroep Reindonk wordt de komende jaren wat ons betreft krachtig partner in een professioneel aangestuurde streekomroep in Noord-Limburg. Doel is het maken van een kwaliteitsslag met behoud van de lokale identiteit (lokale zichtbaarheid, lokaal nieuws, lokale programma’s) en een lokale eigen locatie in Herberg ’t Gasthoes. Basiskwaliteit van een dergelijke streekomroep zal professioneel georganiseerd en gefinancierd dienen te worden en verrijkt met de lokale kracht van vrijwilligers.

  1. We realiseren samen met gebruikers Herberg ’t Gasthoes, de culturele huiskamer van Horst.
  2. We vieren samen met alle dorpen in 2019: “800 jaar Horst aan de Maas”.
  3. We waarderen het aanwezige talent. We stellen een cultuurcommissie samen bestaande uit vakmensen uit de kunst en cultuur sector en geven hen een adviesrol de aankoop van kunstwerken en de inrichting van de leefomgeving.
  4. We geven aandacht aan culturele instellingen in de regio, waar deze ook voor inwoners van Horst aan de Maas van belang zijn. Het Limburgs museum en bijvoorbeeld het Wereldpaviljoen in Steyl, initiatief van SOS Meerlo-Wanssum.
  5. Kunst en cultuur zijn voor ons onderdeel van het streven naar Gezondste Regio 2025. Lokale initiatieven als ZEEN kan die verbinding maken.
  6. We roepen op de blik te verruimen en grensoverschrijdend te durven denken.
  7. We stellen een cultuurconsulent met voldoende mandaat aan als aanjager/verbinder vanuit de gemeente ter ondersteuning cultuur/kunst.
  8. We starten een experiment voor berekening van het Bruto Nationaal Geluk en betrekken dat bij beleidsontwikkelingen.
  9. We ondersteunen de vorming van een professioneel aangestuurde streekomroep met daarin krachtige lokale radio en tv Reindonk.