Iedereen telt mee

Download hier het volledige verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Toekomstprogramma 2018-2022

De uitdaging

Inwoners praten mee binnen de gemeente. Kracht van inwoners, wijken en dorpen krijgt de ruimte. Zorg is persoonlijk en minder ingewikkeld. We maken werk van werk, iedereen heeft een talent. Ieder kind heeft onderwijs dat bij hem past. Iedereen kan meedoen, de gemeente ondersteunt waar nodig. We zijn trots en zuinig op onze groene leefomgeving.

Lees verder

Sterke dorpen en buurten aan zet

We ondersteunen burgerinitiatieven. Dorpen en actieve burgers adviseren de gemeente en kunnen als ze dat willen meebeslissen over het eigen budget. We helpen mee daar waar behoefte is aan samenwerking en inspiratie. Zowel op verenigings- als op dorpsniveau. De gemeente informeert inwoners en dorpen tijdig en duidelijk over ontwikkelingen in hun omgeving. De verandering in

Lees verder

Gemeente, open en eerlijk

De samenleving wordt actief betrokken bij het profiel voor een nieuwe burgemeester. De jaarlijkse jongerendag in het gemeentehuis “zinnige zaken”, is een goed voorbeeld dat we doorzetten en op nieuwe manieren voor kinderen en jeugdigen uitbreiden. We bieden jaarlijks een cursus politiek actief aan. We voeren actief beleid voor meer vrouwen in de politiek. Op

Lees verder

Iedereen kan meedoen

Gebouwen en de openbare ruimte moeten toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn, voor iedereen met en zonder beperking, altijd en overal.  Dat is niets teveel gevraagd.  Als overheid geven we daarin het goede voorbeeld. Volledige uitvoering van Agenda 22 (het Europees verdrag waarin dit afgesproken is) is ons doel. Platform Gehandicapten Horst, als onderdeel van de

Lees verder

Zorg is persoonlijk en niet ingewikkeld

Onze gebiedsteams worden koploper in Nederland in integrale vraagverheldering, positieve gezondheid en maximale aansluiting op algemene voorzieningen in de dorpen. We worden de Gezondste Regio 2025. Inwoners weten de gemeente te vinden voor vragen over ondersteuning en zorg en aarzelen niet ons aan te spreken. Toegang is duidelijk en eenvoudig. In tekst en uitleg hanteren

Lees verder

Zeker zijn van goede meester of juf

Protocollen in het onderwijs werken teveel langs elkaar. We werken aan één goede richtlijn met veel ruimte voor passende zorg in het onderwijs. Duidelijke zorgstructuur en flexibiliteit is noodzakelijk. Het te bereiken doel is en blijft 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De PvdA koestert openbaar onderwijs. Democratisch onderwijs, Agora, onderwijsmethodes binnen regulier onderwijs en

Lees verder

Zeker zijn van een fijn huis en een goede buur

Wij staan voor slimme combinaties van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld het gemeenschapshuis in de kleine kern waar medicijnen en hulpmiddelen opgehaald kunnen worden en ook de krachtige samenwerking van diverse partners zoals in Afslag 10. We stimuleren het gebruik van dorps/buurtapp. Om elkaar te helpen en voor een veiligere woonomgeving. We stimuleren het bejaardenhuis 2.0, het

Lees verder

Zeker zijn van een eerlijk loon

De gemeente realiseert zonder treuzelen haar taakstelling door aanstelling van mensen vanuit de banenafspraak. Werkgeversdienstverlening wordt creatiever en effectiever. In diverse sectoren waaronder, zorg en bouw zien we grote personeelstekorten. Beleid en aanpak maken de match tussen behoefte van de markt en de talenten van mensen. We zijn actief samenwerkingspartner in Gezondste Regio 2025, samen

Lees verder

Ruimte voor kunst en cultuur

We realiseren samen met gebruikers Herberg ’t Gasthoes, de culturele huiskamer van Horst. We vieren samen met alle dorpen in 2019: “800 jaar Horst aan de Maas”. We waarderen het aanwezige talent. We stellen een cultuurcommissie samen bestaande uit vakmensen uit de kunst en cultuur sector en geven hen een adviesrol de aankoop van kunstwerken

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord leven

We staan voor een open en duidelijke, vroegtijdige en vooral volledige informatieverstrekking. Overleg met omwonenden en belanghebbenden vooraf. Omgevingsdialoog wordt bij veranderingen standaard. Plannen worden getoetst op inpasbaarheid en haalbaarheid en de gevolgen voor mens en natuur. Vooruitlopend op de omgevingswet werken we een handvat uit om het gezondheidsaspect van een plan te wegen voorafgaand

Lees verder