Zorg is persoonlijk en niet ingewikkeld

Zorg is persoonlijk en niet ingewikkeld

De organisatie van ondersteuning  en zorg staat in onze gemeente als een huis. We hebben niemand in de kou laten staan en gaan dat ook niet doen. Ook niet nu de druk op uitgaven van met name de Jeugdzorg onder druk staan. Een huis moet je goed onderhouden. Van repareren tot grondig verbouwen.

Vergrijzing

Op het terrein van de WMO wacht ons de komende jaren een grote uitdaging als gevolg van de vergrijzing. Een steeds groter worden groep ouderen in eigen huis moet kunnen rekenen op zorg, ondersteuning en aandacht. De gemeente kan die keten verbinden. Zorg kan worden ondersteund door techniek. Maar ook door het terugdringen van bureaucratie. Dat biedt mogelijkheden om zorg weer te combineren met aandacht. In de diverse dorpen zijn sterke initiatieven die laten zien dat het kan: aandacht voor elkaar, informele naoberzorg.  Ook grote bewegingen als Gezondste Regio door positieve gezondheid bieden hiervoor een prima perspectief.

Jeugdzorg

Ook in de Jeugdzorg gaan we transformeren. Tot nu toe heeft de focus vooral gelegen op het anders vraagverhelderen , anders inkopen, anders regelen. Die gefocuste aanpak was nodig om deze taken met minder middelen toch goed uit te kunnen voeren. We zijn nu toe aan een volgende stap: andere, betere zorg bieden. We stimuleren innovatieve concepten die daaraan bijdragen en zijn scherp op de verbeterkansen dicht bij huis. De ambities zijn groot en er zijn logischerwijs risico’s bij de open-eind financiering van ondersteuning en zorg. Benodigde zorg kun je niet uitstellen, die lever je het jaar rond.

 

  1. Onze gebiedsteams worden koploper in Nederland in integrale vraagverheldering, positieve gezondheid en maximale aansluiting op algemene voorzieningen in de dorpen.
  2. We worden de Gezondste Regio 2025.
  3. Inwoners weten de gemeente te vinden voor vragen over ondersteuning en zorg en aarzelen niet ons aan te spreken. Toegang is duidelijk en eenvoudig. In tekst en uitleg hanteren we heldere taal, waar nodig in meerdere talen.
  4. We pakken tien complexe jeugdzorgsituaties actief op om de ambitie 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan te toetsen, er van te leren en verbeteringen aan te brengen.
  5. De gemeente stimuleert slimme domotica en ondersteunende robotisering in de zorg.
  6. De inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein zijn in beeld. Monitoring, controle en verantwoording regelen we via een helder dashboard.
  7. Onze samenleving wordt steeds diverser. Er zijn culturele verschillen, sociale verschillen, verschillen in opleidingsniveau en in seksuele identiteit. Mensen die in de zorg werken moeten goed opgeleid worden om hier mee om te gaan. Daarnaast moet die diversiteit ook terug te vinden zijn bij werknemers in de zorg.