Iedereen kan meedoen

Iemands afkomst, een beperking of een chronische ziekte mag geen obstakel vormen voor volwaardige deelname aan de samenleving zijn. Hiervoor moeten we nog stappen nemen. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid zijn uitgangspunt. Gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet.

Hoe gaat het nu echt met je?  wordt de centrale vraag tussen mensen en in de zorg.

Iedereen kan meedoen

De integrale vraagverheldering en ook de filosofie van positieve gezondheid helpt ons daarin verder. Ook onze gemeente kent mensen die eenzaam zijn. Van buiten zie je niets maar als je door vraagt, is er toch iets aan de hand. Dit geldt ook voor mantelzorgers.  Laagdrempelig in gesprek helpen inwoners en overheid elkaar om obstakels op te ruimen; we zorgen dat mensen niet onbegrepen blijven, in stille armoede leven of eenzaam worden.

Nieuwkomers

Het is een  uitdaging voor nieuwkomers om erbij te gaan horen in de buurt en met school en werk. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we talenten zien en denken in kansen. Ondersteuning mag geen keurslijf zijn. De basis van goede vraagverheldering kan hier meer in gaan helpen. Niet de oplossing maar het doel voorop. Bekijk per situatie hoe je iemand ‘’echt’’ helpt en handel daarnaar. De gemeente heeft een rol in het zien, erkennen, ruimte geven en passend ondersteunen van initiatieven. Wij denken aan het delen van verhalen door nieuwkomers op scholen of introductie van nieuwkomers in (culturele) evenementen in de gemeente.

  1. Gebouwen en de openbare ruimte moeten toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn, voor iedereen met en zonder beperking, altijd en overal.  Dat is niets teveel gevraagd.  Als overheid geven we daarin het goede voorbeeld. Volledige uitvoering van Agenda 22 (het Europees verdrag waarin dit afgesproken is) is ons doel.
  2. Platform Gehandicapten Horst, als onderdeel van de Burger Advies Raad wordt tijdig en actief betrokken bij planvorming.
  3. Houding en gedrag van medewerkers van de overheid is erop gericht te achterhalen hoe het echt met je gaat en ondersteuning daarop af te stemmen.
  4. Een persoonsgebonden budget en individuele cliëntondersteuning kunnen helpen bij behoud zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In Horst aan de Maas wordt gebruik gemaakt van dit maatwerk-instrument.
  5. Naast de bestaande goedlopende financiële ondersteuning van kinderen in gezinnen met weinig geld, is een aanpak gestart waarin kinderen zelf mee denken hoe armoede te voorkomen en te verhelpen is. De uitkomsten van die aanpak brengen we in de praktijk.
  6. Als Horst aan de Maas hebben we een verantwoordelijkheid in een onzekere wereld. Wij  heten nieuwkomers welkom en helpen met goed integreren. Stichting Vluchtelingenwerk met vrijwillige maatschappelijk begeleiders en taalcoaches is daarbij van groot belang.De gemeente zorgt voor een goede ondersteuning van vrijwilligers. We brengen de keten van begeleiding en inburgering van nieuwkomers in beeld en gaan waar mogelijk verbeteringen en versnellingen aanbrengen. Talenten zien en denken in kansen zijn de basis voor integratie. Begeleiding naar werk en inburgering vanaf het moment dat bekend is dat men naar onze gemeente komt.
  7. We werken aan spreiding van nieuwkomers over onze dorpen en wijken.
  8. We analyseren het gebruik van de voedselbank en zoeken op basis hiervan naar structurele oplossingen met een positief en laagdrempelig imago.