De uitdaging

Betrokken, sociaal en groen

Wij zijn Partij van de Arbeid Horst aan de Maas, een team van betrokken mensen, sociaal en groen. Inwoners van de verschillende dorpen.  Binnen en buiten de gemeenteraad maken wij ons sterk voor een gemeente die er is voor haar inwoners. Wij zijn geïnteresseerd in het verhaal van inwoners die ideeën hebben om de uitdagingen van deze tijd lokaal aan te pakken. Wij zijn overtuigd van de kracht van burgerinitiatieven als de burger-energie coöperatie Reindonk Energie, Kronenberg energieneutraal, collectief voor patiënten participatie Laefhoes  America, Noaberzorgpunten in Meerlo, Tienray en Swolgen, Vrijwilligers-dorpsvervoer,SIHAM ondersteuning aan nieuwkomers, de Poolse raad en informatiepunt, Groengroepers en landschapsambassadeurs, taalmaatjes, dorpsverbinders en de vele onmisbare mantelzorgers.

Daarom zet de PvdA zich in voor een gemeenschap waarin die kracht de ruimte krijgt en het vertrouwen.

Veilig huis, eerlijk loon, een goede buur, gelijke rechten en kansen

Wij zijn sociaal-democraten, uitgangspunt voor ons politieke handelen is mensen zekerheid te bieden van een veilig huis, eerlijk loon, een goede buur, gelijke rechten en kansen. De titel van ons toekomstprogramma illustreert het: iedereen telt mee.

De PvdA agendeert belangrijke thema’s binnen de lokale politiek, maakt zorgvuldige afwegingen en staat voor haar keuzes. Dat mag u van ons verwachten.

Positieve toekomst

De gemeente die wij voor ogen hebben is een eenvoudige en open overheid, die ten dienste van inwoners samenwerkt aan een positieve toekomst. Sociaal en groen.

Donut van Horst aan de Maas

Als, PvdA, zijn wij ons bewust van onze lokale verantwoordelijkheid en ook dat we geen eiland op de wereld zijn. De grote uitdaging van deze tijd is, ook op  de schaal van Horst aan de Maas, met respect voor de aardbol te leven. Dat betekent niet meer gebruiken dan we nodig hebben, verspilling tegengaan en zodanig produceren dat producten na gebruik opgeruimd of hergebruikt kunnen worden. Fossiele bronnen vervangen door hernieuwbare, natuur en biodiversiteit gezond houden, kwaliteiten van mensen zien en gebruiken en zorgen dat iedereen mee kan  doen in een gezonde samenleving.

Wij laten ons inspireren door econome Kate Raworth  die door middel van haar donut-theorie eenvoudig illustreert hoe een circulaire economie bijdraagt aan een gezonde wereld en hoe die economie het huishoudboekje van ons allemaal is, ondernemers, onderwijs, overheid en inwoners.

Wij werken aan de “donut van Horst aan de Maas” volgens de PvdA.

Binnenkort te volgen via onze website www.horstaandemaas.pvda.nl

 

  • Inwoners praten mee binnen de gemeente.
  • Kracht van inwoners, wijken en dorpen krijgt de ruimte.
  • Zorg is persoonlijk en minder ingewikkeld.
  • We maken werk van werk, iedereen heeft een talent.
  • Ieder kind heeft onderwijs dat bij hem past.
  • Iedereen kan meedoen, de gemeente ondersteunt waar nodig.
  • We zijn trots en zuinig op onze groene leefomgeving.
  • We werken en wonen zo snel mogelijk energieneutraal.