Zeker zijn van goede meester of juf

Zeker zijn van goede meester of juf

In de huidige samenleving blijven we ons leven lang leren en dat is goed. Bijzondere aandacht gaat voor de PvdA uit naar de jongste kinderen, vanaf de peuterspeelzaal is het van belang dat een kind leert in de voor hem of haar meest passende omgeving. Beschikbaarheid van een divers aanbod in de regio in methodes en onderwijsvormen (als belevingsgericht leren, democratisch onderwijs , Agora, voldoende openbaar onderwijs) en als het aan  ons ligt ook een proef met buiten-onderwijs (struinonderwijs) kan ervoor zorgen dat in potentie elk kind op de juiste plek landt. Bij een goede meester of juf. In relatie tot eventuele zorgverlening is verbetering mogelijk.

Op sommige plaatsen lijken zorgstructuren verdwenen. Vanuit het onderwijs komt het signaal dat men de juiste zorgverlener soms moeilijk kan vinden. Waardoor niemand zich verantwoordelijk voelt voor het ondersteunen bij de zorgvraag. 1 gezin, 1 plan en 1 zorgverlener is een doel dat nog niet voldoende bereikt is. De gemeente kan als samenwerkingspartner van het onderwijs ons inziens meer doen dan tot nu toe. De relatie tussen gemeentelijke jeugdgezondheidszorg en het onderwijs kan daarvoor de basis zijn. Wij pleiten voor een bredere inzet van bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen (zie cultuurconsulent, hfst. 9, actiepunt 7)), ondersteuning bieden bij interculturele buddy-projecten, stimulans van burgerinitiatieven die structureel samenwerken met school, zoals KANZ in Tienray en verbinding steunen tussen bedrijfsleven en onderwijs (zoals in GR2025).

  1. Protocollen in het onderwijs werken teveel langs elkaar. We werken aan één goede richtlijn met veel ruimte voor passende zorg in het onderwijs. Duidelijke zorgstructuur en flexibiliteit is noodzakelijk.
  2. Het te bereiken doel is en blijft 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
  3. De PvdA koestert openbaar onderwijs.
  4. Democratisch onderwijs, Agora, onderwijsmethodes binnen regulier onderwijs en de internationale schakelklas, Taalrijk, zijn waardevol in ons onderwijsaanbod. In de regio willen we deze en andere (nieuwe) vormen van onderwijs die aansluiten bij de behoeften van kinderen beschikbaar hebben.
  5. We bekijken de kansen van buiten- of zogenaamd struinonderwijs. Ons prachtige buitengebied leent zich er goed voor.
  6. De gemeente is samenwerkingspartner van het onderwijs in maatschappelijke, natuur- en cultuur-educatieve projecten. Aansprekend voorbeeld dat we in dat kader graag samen met het onderwijs en partners als Muzikantine en Kantfabriek uitwerken is  “kunst uit het vuistje”.