Algemene Ledenvergadering

28 september 2018, van 19:30 tot 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering welke gehouden zal worden op vrijdag 28 september a.s.

Aanvang: 19.30 uur fractievleugel gemeentehuis.

 

AGENDA.

 1. Opening
 2. Verslag vergadering 22 april 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Jaarrekening 2017(wordt ter plekke uitgereikt)
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 1. Benoeming stemcommissie. Deze wordt gekozen uit de aanwezige leden
 2. Bestuurszaken.
 • Marlies Schreurs heeft in mei te kennen gegeven met onmiddellijke ingang te stoppen als secretaresse.

Anita Wagenaar stelt zich kandidaat om toe te reden tot het bestuur. Bij verkiezing zal het bestuur bepalen welke functie Anita in het bestuur gaat vervullen.

 • Voorzitter Gijs de Swart heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van de afdeling.

Het is nodig een nieuwe voorzitter te kiezen.

Volgens de reglementen kunnen kandidaten voor de voorzittersfunctie zich melden tot een uur voor de vergadering bij Gijs de Swart.

Mochten er kandidaten zijn die toe willen treden tot het bestuur dan kan men zich melden bij Gijs.

 

 1. Het woord is aan:
 • Wethouder
 • Fractieleider
 1. Rondvraag en sluiting.

  * Alle leden van de afdeling PvdA Horst aan de Maas hebben per email het jaarverslag en jaarrekening 2017 ontvangen. Bent u deze kwijt of heeft u deze niet ontvangen kunt u deze aanvragen bia voorzitter@pvda-hadm.nl