NR. 9 - Kandidaat gemeenteraad

Jan van Dijk

Commissie Ruimte
Jan van Dijk

Over Jan van Dijk

Leefbare dorpen, goede voorzieningen en een menselijke maat

Vanaf mijn jonge jaren zet ik mij in voor een  eerlijke en groene samenleving, en door mijn werkzaamheden in sociaal werk, onderwijs en politiek kreeg ik daarvoor ook de kans.

Mijn gezin en familie zijn voor mij alles, daaromheen is het de omgeving van mijn eigen dorp en de gemeente die voor mijn idealen de ruimte biedt: leefbare dorpen, goede voorzieningen werkgelegenheid, bedrijvigheid met een menselijke maat, respect voor natuur en cultuur,  perspectieven  voor de jongere generatie  en een plek in de vertrouwde omgeving voor ouderen. Inwoners  of hun politieke vertegenwoordigers  moeten het initiatief dan wel de controle op ontwikkelingen kunnen behouden.