Werkzoekende

Hoe begeleiden we werkzoekende naar de arbeidsmarkt

Iedereen heeft een talent. Dat opsporen en ontdekken en mensen naar duurzaam werk begeleiden is een slimme investering. Goede aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt schept kansen. Ondernemers, onderwijs en overheid samen.