Startersleningen

Hoe we starters steunen op hun eerste stap op de woningsmarkt

Starters verdienen een steun in de rug om hun eerste stap op de woningmarkt te zetten. Zo kopen en verduurzamen zij bestaande bouw in eigen dorp. Bij nieuwbouw maakt de lening het mogelijk voor energieneutraal te kiezen.