Sociale woningbouw

Waar geven wij voorkeur aan bij nieuwbouw

Sociale huurwoningen zijn nodig voor jongeren die zelfstandig willen wonen, (alleenstaande) ouderen met een beperkt budget en als eerste woning voor nieuwkomers. Daar ligt de prioriteit voor woningcoöperatie en gemeente.