Leegstand agrarische panden

Toestaan dat leegstaande agrarische panden worden gebruikt als woning