Duurzame woningen

Belasting op het eigen woningbezit (OZB) op duurzame woningen

Een energieneutraal Horst aan de Maas realiseren we met vereende krachten. Verduurzaming is ook goed voor het gemeenschappelijk belang en verdient steun.