2030 Klimaatneutraal

Geld uittrekken om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn

Gezonde lucht is belangrijk voor iedereen. De opgave om klimaat- en energieneutraal te zijn is groot en kan niet zonder voorbeeldfunctie en stimulering vanuit de overheid. Burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties verdienen steun.