Standpunten

Zoeken

2030 Klimaatneutraal

Geld uittrekken om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn

Lees verder

Algemeen

Korte inleiding

Lees verder

arbeidsmigranten

In hoe verre staan we toe dat werkgevers arbeidsmigranten huisvesten op het eigen erf

Lees verder

Armoederegelingen

Welke regelingen wij treffen voor minima

Lees verder

Bevoegdheden dorpen

Welke bevoegdheden geven wij onze dorpen

Lees verder

Duurzame woningen

Belasting op het eigen woningbezit (OZB) op duurzame woningen

Lees verder

Intensieve veehouderij

Hoe wij tegenover de uitbreiding van intensieve veehouderij staan

Lees verder

Leegstand agrarische panden

Toestaan dat leegstaande agrarische panden worden gebruikt als woning

Lees verder

Nieuwbouw

Welke prioriteiten wij stellen bij nieuwbouw projecten

Lees verder

Ondernemen

Hoe wij tegenover regels voor ondernemers staan

Lees verder

Onderwijsassistenten

Investeren in onderwijsassistenten vanuit de gemeente

Lees verder

Recreatie Buitengebied

Welke ruimte geven wij recreatieondernemers in het buitengebied

Lees verder

Sociale woningbouw

Waar geven wij voorkeur aan bij nieuwbouw

Lees verder

Startersleningen

Hoe we starters steunen op hun eerste stap op de woningsmarkt

Lees verder

Tegenprestatie uitkering

Verwachten wij een tegenprestatie indien iemand een uitkering ontvangt

Lees verder

Veiligheid

Hoe bevorderen we meer veiligheid

Lees verder

Werkzoekende

Hoe begeleiden we werkzoekende naar de arbeidsmarkt

Lees verder

Zondag openstelling

Winkeliers zelf laten beslissen of zij op zondag open zijn

Lees verder

Zwembad de Berkel

Hoe wij tegen een nieuw zwembad aankijken

Lees verder