Ontwikkelingen supermarkt Loevestraat Horst

Door Roy Bouten op 27 februari 2018

Aan College van Burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst

Betreft: Ontwikkelingen supermarkt Loevestraat Horst

Horst, 27 februari 2018,

Geacht college,
Bij de buurtbewoners van de Jan Bootsstraat, Groenewoudstraat, Loevestraat en Mathieu Starrenstraat is onrust ontstaan over de plannen van projectontwikkelaar van Grunsven Ontwikkeling BV over een vergunningsaanvraag voor een supermarktconcept aan de Loevestraat. Op de percelen van de huidige Aldi en de percelen Loevestraat 51 en Groenewoudstraat 27 is een pand met een oppervlakte van 1.663 m2, een inhoud van 8.949 m3 en een hoogte van 5,5 tot 10 meter gepland. Op de hiervoor nieuw verworven percelen ligt de bestemming wonen en op de reeds bestaande supermarktlocatie ligt de bestemming detailhandel. De omwonenden hebben in gesprek met onze fractie duidelijk aangegeven niet per definitie tegen ontwikkelingen te zijn, maar zich op basis van de huidige plannen wel ernstige zorgen maken over hun woongenot.

Naar aanleiding van deze situatie stellen wij de volgende vragen.

1. Wat is de rol van de Gemeenteraad. Een bestemmingsplan wijziging of een verklaring van geen bedenkingen?
2. Hoe is de dialoog met de omgeving ingericht. Dit gelet op de mogelijk grote impact op de woon en leefomgeving.
3. Wat is de visie van het college met betrekking tot de functie van de percelen Loevestraat 51 en Groenewoudstraat 27 waar nu een woonbestemming op ligt.
4. In hoeverre is het college bereid het gesprek tussen projectontwikkelaar en omgeving te initiëren om te bekijken in hoeverre de zorgen van omwonenden kunnen worden meegewogen.
5. Is het wenselijk dat er, uit het oogpunt van beeldkwaliteit, wordt geparkeerd aan de Loevestraat?
6. Is de haalbaarheid van verplaatsing van de supermarkt naar een andere locatie onderzocht? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet!

Namens de fractie van de PvdA,

Roy Bouten
0615282417

Roy Bouten

Roy Bouten

Alleen kun je niets, samen kun je alles! Roy Bouten, wethouder gemeente Horst aan de Maas Trots op Horst aan de Maas en de samenleving die we zijn. Zat 12 jaar in de gemeenteraad waarvan 4 jaar fractievoorzitter. Ik word gelukkig van een Horst aan de Maas van ons allemaal, waarin iedereen mee doet en

Meer over Roy Bouten