Kunst uit het vuistje,

2 februari 2018

Kunst uit het vuistje, om van te genieten

Horst aan de Maas barst van het talent. Kunst en cultuur dragen bij aan het plezierig samenleven; voorstellingen, kunst in de openbare ruimte, mooi vormgegeven buurten en groen, verrassende ontmoetingen.

De huidige gemeentelijke visie op cultuur is al van 2012. In deze nota staan de doelen en speerpunten. De afgelopen jaren heeft onze samenleving echter niet stil gestaan en we merken dan ook dat de huidige nota behoorlijk verouderde informatie bevat. Als Partij van de Arbeid vinden we dat cultuur beter tot zijn recht moet komen. Cultuurbeleid moet minder vrijblijvend zijn en structureler van karakter. Met goed en herkenbaar cultuuraanbod kunnen mooie resultaten worden behaald. Hierin zien we een actieve regierol voor de gemeente. Als speerpunten zien wij het waarderen van aanwezig (professioneel) talent en het verhogen van cultuurparticipatie/-educatie door jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast is aandacht voor de infrastructuur van podiumkunsten en evenementen en een sterkere koppeling tussen toerisme en cultuur. We organiseren samen met het onderwijs “kunst uit het vuistje”.

De PvdA pleit voor het aanstellen van een cultuurconsulent met voldoende mandaat als aanjager en verbinder (vanuit de gemeente) ter ondersteuning cultuur/kunst.

En we stellen een cultuurcommissie in, bestaande uit lokale vakmensen uit kunst en cultuur. We steunen en geven aandacht aan culturele instellingen in de regio, waar deze ook voor inwoners van Horst aan de Maas van belang zijn. Het Limburgs museum en bijvoorbeeld het Wereldpaviljoen in Steyl, initiatief van SOS Meerlo-Wanssum. Samen werken we verder aan onze culturele beleving.

Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid