Motie ‘Rookvrije omgeving kinderen en jongeren Horst aan de Maas

13 november 2018

De raad van Horst aan de Maas, in de vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018;

gelezen het voorstel van de fracties van Essentie en de PvdA,

gelet op artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Horst aan de Maas 2018”;

gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Elke week kinderen verslaafd raken aan roken;
 • Een kwart van de jongeren van 16 ooit heeft gerookt;
 • Meer dan 50% van de mensen die begint met roken, overlijdt aan de gevolgen ervan;
 • Roken in onze gemeente niet bijdraagt aan de uitstraling van Gezondste Regio 2025;
 • Roken niet samengaat met sport;
 • Het Collegeprogramma als voornemen heeft: “We werken samen met partners om inwoners aan te zetten tot gezond gedrag” en daarbij deel wilt nemen aan projecten die gezond gedrag stimuleren.

Overwegende dat:

 • Jongeren de consequenties van het roken niet zien en het veelal stoer vinden om te roken;
 • Het beschermen van kinderen tegen roken belangrijk is;
 • Ouders en begeleiders hierbij een voorbeeldfunctie hebben;
 • Het roken bij sportvelden, gemeenschapshuizen, kinderdagverblijven en andere accommodaties waar jeugd en jongeren zijn, niet bijdraagt aan de gezondsheidsdoelstellingen;
 • Het niet meer roken op sportvelden, gemeenschapshuizen, kinderdagverblijven en alle accommodaties / instellingen bijdraagt aan een rookvrije generatie;

Roept het college op om:

 • Actief met sportverenigingen, gemeenschapshuizen, besturen van scholen en kinderdagverblijven etc. in gesprek te gaan om het roken in de nabijheid van kinderen en jongeren te verbieden;
 • De raad actief te informeren over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Horst, 13 november 2018

Aldus ingediend door de fracties van Essentie en de PvdA