Bouwen in Horst aan de Maas

Door Roy Bouten op 16 november 2018

Woningbouw. Hét item voor veel inwoners van onze mooie gemeente. Vrijwel elke jongere die we spreken wil in zijn of haar eigen dorp blijven wonen maar kan dat niet door de beschikbaarheid van huizen. Een uitdaging waar we als gemeente, met de woningcorporaties en met projectontwikkelaars samen zullen moeten werken.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 november werd met de directeur van Wonen Limburg gesproken over het woningbouwbeleid in Horst aan de Maas. Als Partij van de Arbeid hebben we enkele concrete plannen waar we graag met de corporatie over verder praten. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor de het vastgoed en woningaanbod van de corporatie over de gemeente wordt verspreid? Zorgen voor goede gemengde wijken waar mensen elkaar vooruit helpen en voorkomen dat van bepaalde wijken teveel wordt gevraagd. Sociale huur en koop in particuliere wijken en middenhuur in corporatiewijken.

Maar ook participeren in projecten van particulier opdrachtgeverschap. Jongeren die samen hun eigen straat bouwen waarbij de corporatie participeert door enkele huurwoningen mee te bouwen. De corporatie brengt kennis in en krijgt grondposities in jonge groeiwijken. Tevens kan de corporatie dan garant staan voor eventuele uitvallers uit het project waardoor de drempel om te participeren voor jongeren lager wordt.

Twee actiepunten waar we als Partij van de Arbeid snel mee aan de slag willen. Woningbouw is meer dan het bouwen van huizen. Woningbouw is de juiste woning op de juiste plek voor de juiste periode. Dát is bouwen naar behoefte. De behoefte van Horst aan de Maas!

PvdA Horst aan de Maas

Roy Bouten

Roy Bouten

Roy Bouten

Alleen kun je niets, samen kun je alles! Roy Bouten, wethouder gemeente Horst aan de Maas Trots op Horst aan de Maas en de samenleving die we zijn. Zat 12 jaar in de gemeenteraad waarvan 4 jaar fractievoorzitter. Ik word gelukkig van een Horst aan de Maas van ons allemaal, waarin iedereen mee doet en

Meer over Roy Bouten