Gemeenteraadsverkiezingen 2018

21 maart 2018, van 7:30 tot 21:30, Horst aan de Maas | Horst aan de Maas

Op 21 maart 2018 kan er gestemd worden voor de gemeenteraad.

De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt eens in de vier jaar.

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Gemeenteraadsleden luisteren goed naar wat er speelt in hun gemeente, wat de inwoners willen. Vervolgens maken ze plannen voor de stad en haar bewoners. Daar hoort ook bij dat gemeenteraadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd en of de gewenste resultaten bereikt worden.

De invulling en uitvoering van de plannen ligt bij het college van burgemeester en wethouders (BenW); zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van BenW legt verantwoording af aan de raad. Daarnaast moet het college een aantal wettelijke taken uitvoeren. Kortom: het college van burgemeester en wethouders bestuurt en voert uit, de gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert.

Door te gaan stemmen kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen jouw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kies je je eigen vertegenwoordigers, die vervolgens jouw stem kunnen laten horen. Op die manier heb jij invloed op wie jouw woonplaats bestuurt.